İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo-Televizyon Ana Bilim Dalı

2124400000 12710

zeynep.balistanbul.edu.tr