İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

zaktasistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Bilim Dalı Başkanı Bakteriyoloji Bilim Dalı
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
02/07/2018 02/07/2022