Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

yucel.yildirimistanbul.edu.tr