İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

ytekantistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 06/04/2015 06/04/2021
Merkez Müdürü Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 06/04/2015 06/04/2021