Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

yildiray.calistanbul.edu.tr