İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

2124400000 12692

yesim.akmeraneristanbul.edu.tr