Rektörlük
İdari Teşkilat
İstanbul Tıp Fakültesi Gündüz Bakımevi

yeliz.dalginistanbul.edu.tr