Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124400000 26572

yekta.gursoyistanbul.edu.tr