İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

yavuzeistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Bilim Dalı Başkanı Jinekopatoloji Bilim Dalı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
21/03/2017 21/03/2020