Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Yemekhaneleri Müdürlüğü

yasar.aslanistanbul.edu.tr