Rektörlük
İç Denetim Birim Başkanlığı

2124402029 11196

yaltinayistanbul.edu.tr