Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2123382400 25227

yalcin.kilavuzistanbul.edu.tr