İşletme Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

2124737070 18382

vural.senbasistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Şef Fakülte Dekanlığı
İşletme Fakültesi
12/12/2006