Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 34116 Beyazıt-Fatih-İstanbul

2124737070 10915

vildan.peksozistanbul.edu.tr