Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 10003

vedat.tepeistanbul.edu.tr