Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, PK: 34134 Vezneciler / iSTANBUL

2124737070 15067

ustuntrkistanbul.edu.tr