Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 11223

ummuhan.tastanistanbul.edu.tr