İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı

tuncay.gunduzistanbul.edu.tr