İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

tulay.gunsayistanbul.edu.tr