Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

tugrul.ersanistanbul.edu.tr