Rektörlük
İdari Teşkilat
Hukuk Müşavirliği

2124401979 10420

tiryakiistanbul.edu.tr