İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

2124400000 12667

tansu.akdemiristanbul.edu.tr