İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Perinatoloji Bilim Dalı

sulebirolinceistanbul.edu.tr