İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Ana Bilim Dalı

suheyla.ataliistanbul.edu.tr