İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ek Bina II 34452 Fatih-İSTANBUL

2124400000 11567

siyret.ayasistanbul.edu.tr