İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

(212) 414 20 00 31748

sirmakafaistanbul.edu.tr