Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400293 10093

sinan.kahramanistanbul.edu.tr