İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Algoloji Bilim Dalı

sibelcelikerusluistanbul.edu.tr