Rektörlük
İdari Teşkilat
Beyazıt Mediko Sosyal Merkezi Başhekimliği

2124400000 10230

sibel.isikistanbul.edu.tr