Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124142000 32106

seyit.sataristanbul.edu.tr