Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

sevinc.degirmenciistanbul.edu.tr