İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Bilim Dalı

sevil.kabadayiistanbul.edu.tr