Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2124400070 10216

sevcansakaistanbul.edu.tr