Rektörlük
İç Denetim Birim Başkanlığı

serpil.tuncbilekistanbul.edu.tr