Rektörlük
İdari Teşkilat
Beyazıt Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü

serife.dascigerisistanbul.edu.tr