Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124400098 10323

serafettin.simsekistanbul.edu.tr