İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

senoltonyaliistanbul.edu.tr