İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

sena.gunistanbul.edu.tr