İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

semen.onderistanbul.edu.tr