Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124400000 22533

selma.sariaydinistanbul.edu.tr