Rektörlük
İdari Teşkilat
Beyazıt Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü

selim.karakirikistanbul.edu.tr