Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

sekir.aybirdiistanbul.edu.tr