İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo-Televizyon Ana Bilim Dalı

sedat.kokatistanbul.edu.tr