İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı

sedat.aydinistanbul.edu.tr