İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

sarigul.ardaistanbul.edu.tr