İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

sabahattin.kaymakogluistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 01/06/2009