İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Rektör Yardımcısı Rektörlük 20/01/2013
Rektör Yardımcısı Rektörlük 07/04/2015 07/04/2019
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Klinik Araştırmalar Mükemmelliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rektörlük
19/02/2014
Enstitü Md. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 30/05/2018