Rektörlük
İdari Teşkilat
Avcılar Gündüz Bakımevi

2124737070 17800

raziye.biliristanbul.edu.tr