İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı

ramazan.murdanistanbul.edu.tr