Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2124400070 10198

pembeariistanbul.edu.tr